ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันไม้เทียม THAISUN

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและมาตรฐานการติดตั้งไม้ THAISUN
1. สินค้ารับประกันสำหรับการใช้งานปกติในถิ่นพักอาศัยและสำหรับพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการติดตั้ง และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
2. รับประกันงานติดตั้ง กรณีทางบริษัทเป็นคนติดตั้งเท่านั้น
3. สินค้าที่มีตำหนิจากการดำเนินการของบริษัทฯ
4. การกัดแทะจากปลวกและแมลง
5. การใช้สิทธิ์รับประกันสินค้าจะต้องผ่านเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดทั้งหมดและลงทะเบียนผ่าน www.thaisun.co.th/warranty-policy เท่านั้น และต้องแสดงใบรับประกันสินค้า และ ใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดงทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์การรับประกัน

การรับประกันสำหรับพื้นที่มีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้
WARRANTY
การรับประกันสำหรับพื้นที่มีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้
กลุ่มสินค้า A
ได้แก่ ไม้พื้นรุ่น Luxury, ไม้ผนัง รุ่น TSP-WP001, ไม้ผนัง ฝ้า รุ่น HLY 004 เป็นต้น
การรับประกันสินค้าสำหรับการใช้งานปกติในพื้นที่อยู่อาศัย 15 ปี และสำหรับพื้นที่สาธารณะ 10 ปี
การรับประกันงานติดตั้งในพื้นที่อยู่อาศัย 3 ปี และพื้นที่สาธารณะ 2 ปี
โดยมีอัตราค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 5%

กลุ่มสินค้า B
ได้แก่ ไม้พื้นรุ่น HLM42, ไม้พื้นรุ่น GW009 (โปรโมชั่น), ไม้พื้นรุ่น GW006, ไม้ผนัง ฝ้า รุ่น HLY 002 / 003, ไม้ระแนง 0.5″x3″ รุ่น GW013, ไม้ระแนง 0.5″x4″ รุ่น GW018, ไม้ระแนง 1″x1″ รุ่น MDJ01-25, ไม้ระแนง 1″x2″ รุ่น MDRS01-1, ไม้ระแนง 1″x3″ รุ่น MDRS03, ไม้ระแนง 1″x4″ รุ่น MDRS02, ไม้ระแนง 2″x4″ รุ่น MDRS01, SX11559.5 , ไม้รั้วหน้า 3”, ไม้รั้ว รุ่น GW018, ไม้เอนกประสงค์ One For All เป็นต้น
การรับประกันสินค้าสำหรับการใช้งานปกติในพื้นที่อยู่อาศัย 10 ปี และสำหรับพื้นที่สาธารณะ 5 ปี
การรับประกันงานติดตั้งในพื้นที่อยู่อาศัย 2 ปี และพื้นที่สาธารณะ 1 ปี
โดยมีอัตราค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 10%

กลุ่มสินค้า C
ได้แก่ ไม้พื้นรุ่น ไม้พื้นรุ่น SWB03, ไม้พื้นรุ่น TSP, ไม้พื้นหน้า 4″ รุ่น JUF , ไม้ระแนง 1″x4″ รุ่น MDRH 01-1, ไม้ระแนง 1.5″x3″ รุ่น GW202, ไม้ระแนง 2″x2″ รุ่น GW203, ไม้ระแนง 2″x4″ รุ่น MDRH 01-2 เป็นต้น
การรับประกันสินค้าสำหรับการใช้งานปกติในพื้นที่อยู่อาศัย 5 ปี และสำหรับพื้นที่สาธารณะ 3 ปี
การรับประกันงานติดตั้งในพื้นที่อยู่อาศัย 2 ปี และพื้นที่สาธารณะ 1 ปี
โดยมีอัตราค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 30%

กลุ่มสินค้า D
ได้แก่ ไม้พื้นหน้า 4″ รุ่น DEK001 เป็นต้น
การรับประกันสินค้าสำหรับการใช้งานปกติในพื้นที่อยู่อาศัย 2 ปี และสำหรับพื้นที่สาธารณะ 1 ปี
การรับประกันงานติดตั้งในพื้นที่อยู่อาศัย 6 เดือน และพื้นที่สาธารณะ 3 เดือน
โดยมีอัตราค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 35%

ข้อยกเว้นการรับประกัน
1. บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้ รวมถึงการดูแลรักษาไม่ได้ดูแลอย่างถูกวิธี
2. การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับคำแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯหรือข้อบังคับของอาคารนั้นๆ
3. เหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ หรือคราบจากสารแปลกปลอม อาทิ น้ำท่วม, เชื้อรา, คราบฝังลึก, ยางต้นไม้
4. การเปลี่ยนแปลงของสี หากมีการซื้อสินค้าจากเวลาที่ แตกต่างกันออกไป
5. การผูกรัดจากวัสดุที่บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้จำหน่าย
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันสินค้าหากทางผู้ซื้อทำบัตรรับประกันสินค้าสูญหาย หรือไม่นำมาแสดงพร้อมใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันหากผู้ซื้อไม่ลงทะเบียนเอกสารรับประกันผ่าน https://www.thaisun.co.th/warranty-policy/ หลังวันซื้อสินค้าและ/ หรือบริการหลัง 14 วันนับจากวันซื้อ ทุกกรณี **กรุณาศึกษากลุ่มของสินค้าที่ท่านเลือกซื้อเพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกัน

ข้อแนะนำการติดตั้งไม้พื้น เบื้องต้น (โปรดศึกษาคู่มือติดตั้งอย่างละเอียดอีกครั้ง)
1. ควรติดตั้งบนคอนกรีต มีการปรับระดับความชัน มาตราส่วน 1:200 หรือ 0.29-0.30 องศา เพื่อให้น้ำไหลผ่านและไม่มีน้ำท่วมขัง
2. วางไม้ตงไทซัน เว้นระยะ 30 cm. โดยฝังพุกบนคอนกรีต ทุกระยะ 40 cm. และยึดไม้ตงด้วยสกรูเกลียวปล่อย
3. วางไม้พื้นไทซันแผ่นแรกให้ตรงและยึดสกรูข้างแผ่นด้านนอก โดยเว้นระยะห่างผนัง 5 mm.
4. วางไม้พื้นแถวแรกให้ตรง ให้หัวท้าย-ไม้ ห่างกัน 3 mm. และทำต่อแผ่นกันไปจนจบแถวแรก
5. ใส่คลิปพลาสติก เข้ากับด้านข้างของแผ่นไม้ แถวแรกด้านใน และยึดด้วยสกรูชุดคลิป
6. นำไม้พื้นไทซัน แถวที่สองมาวางและดันแผ่นไม้ เข้าคลิปของแถวแรก แนะนำให้วางลายเป็นแบบก่ออิฐ
7. แถวสุดท้าย หากขนาดไม้ไม่พอดีกับพื้นที่ให้ตัดให้พอดี แล้วใช้ไม้ปิดขอบปิดด้านข้าง โดยยึดสกรูห่างกัน 30 cm. และปิดหัวสกรูด้วยเศษวัสดุชิ้นงานและขัดแต่งเพื่อความสวยงาม
8. พื้นไม้ไทซันรุ่นไม้พื้นประเภทตัน ได้แก่รุ่น GW006, GW009, HLM42, THAISUN ONE FOR ALL สามารถติดตั้งบนโครงเหล็กในระยะ 30 cm. สำหรับพื้นที่บ้านพักอาศัย

ข้อแนะนำการติดตั้งไม้ระแนง เบื้องต้น (โปรดศึกษาคู่มือติดตั้งอย่างละเอียดอีกครั้ง)
1. หากพื้นผิวเป็นคอนกรีตให้ปรับระดับให้เรียบเสมอกัน หากติดตั้งบนโครงเหล็ก ให้จัดทำโครงเหล็กห่าง ตามขนาดการวางด้านของระแนง (โปรดศึกษารายการระยะโครงเหล็กที่คู่มือการขาย ณ.จุดขาย)
2. ติดตั้งไม้ระแนงโดยเว้นระยะช่องห่างของไม้ระแนงอย่างน้อย 3 mm. ขึ้นไป
3. เจาะรูนำไม้ระแนงด้วยดอกสว่าน 5/32″ ในระยะห่างเท่ากับโครงเคร่า ขว้านรูไม้ด้วยดอกสว่านขนาด 3/8″ ความลึก 3 mm.
4. ยึดไม้ระแนงด้วยสกรูเกรียวเข้ากับรูที่เจาะไว้โดยให้หัวสกรู ฝังไปในผิวไม้ 3 mm.
5. ปิดหัวสกรูด้วยเศษวัสดุชิ้นงานและขัดแต่ง เพื่อความสวยงาม

ข้อแนะนำสำหรับไม้ผนัง เบื่องต้น (โปรดศึกษาคู่มือติดตั้งอย่างละเอียดอีกครั้ง)
1. หากพื้นเป็นคอนกรีตให้ปรับระดับให้เรียบเสมอกัน หากติดตั้งบนโครงเหล็กให้จัดทำโครงเหล็กระยะห่าง 40 cm. (แนวของเหล็กให้วางแนวเดียวกับไม้)
2. ยึดตงแถวที่ 1 เข้ากับผนังปูนด้วยพุกพลาสติกและสกรู ระยะห่างไม่เกิน 40 cm.
3. ยึดตงแถวที่ 2 ให้มีระยะห่าง 30 cm. ในกรณีใช้โครงเหล็กให้ใช้สกรูยึดตงเข้ากับโครงเหล็ก
4. ติดตั้งแผ่นแรกด้วยชุดคลิปจนสุดแนวผนัง
5. นำแผ่นไม้แถวที่สองมาสวมเข้ากับคลิปแถวแรกโดยให้สลับรอยต่อแผ่นไม้ให้เป็นลายก่ออิฐ โดยเว้นระยะห่างแผ่นต่อแผ่นไว้ที่ 3 mm.
6. ติดตั้งไม้แผ่นแถวที่สามจนสุดพื้นที่ โดยเว้นระยะด้านหัวและท้ายไม้ 3 mm. และเว้นระยะไม้ที่ปลายพื้นที่ด้านละ 1.5 cm. โดยใช้ครอบฉากปิดไว้ด้านสุดท้าย
7. ปิดหัวสกรูด้วยเศษวัสดุชินงานและขัดแต่งเพื่อความสวยงาม

คำเตือน
1. ควรศึกษาสินค้าวิธีการติดตั้งสินค้าและข้อแนะนำคำเตือนอย่างเคร่งครัดและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
2. ห้ามใช้เป็นงานโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกโดยเด็ดขาด
3. ห้ามทาสีทับหรือใช้กรดด่างรุนแรงกับสินค้าโดยเด็ดขาด
4. ห้ามรับประทาน
5. สินค้าผลิตเลียนแบบธรรมชาติอาจมีการซีดจางของสีและลายไม้อาจสึกกร่อนจากการใช้งานหรือถูกสภาวะอากาศเป็นเวลานาน
6. ห้ามติดตั้งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง พื้นที่ชื่นแฉะ อับชื่นและไม่มีอากาศถ่ายเท
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันทุกกรณีหากสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนสภาพหรือใช้งานแล้ว

การดูแลรักษา
1. ไม้เทียมไทซันเพื่อให้ไม้คงความสวยงามอยู่เสมอ ให้รักษาเสมือนดูแลไม้จริง ทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ
2. ไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังบริเวณไม้เป็นระยะเวลานาน
3. การทำความสะอาดสามารถใช้น้ำเปล่าทำความทำความสะอาดได้ทั่วไป หากเกิดมีคราบสกปรกให้ใช้น้ำสบู่ผสมอ่อนๆ ทำความสะอาดคราบสกปรก
4. หากเกิดคราบหนักให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสวนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซนหรือโซเดียมไฮไฮเปอร์คลอไรค์ผสมน้ำและทำความสะอาดคราบ

ความร้อนที่เกิดบนพื้นผิวของ THAISUN  อันเกิดจากแหล่งความร้อนภายนอก เช่น เปลวไฟหรือการสะท้อนแสงแดดจากหน้าต่างประหยัดพลังงาน (Low-E glass และ Reflective glass) อาจมีผลต่อความร้อนบนพื้นผิวของ THAISUN เนื่องจากกระจกติดฟิล์มดังกล่าวมีคุณสมบัติเพื่อป้องการความร้อนเข้าสู่อาคารที่ถูกติดตั้งและสะท้อนความร้อนออกมาด้านนอกทำให้เกิดความร้อนมากกว่าปกติบนพื้นผิวของวัสดุอื่น ๆภายนอก อุณหภูมิบนพื้นผิวที่สะสมและสูงขึ้นกว่าขีดจำกัดของพื้น THAISUN นั้นจะส่งผลเสียโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ THAISUN เช่น ละลาย หย่อน งอ แตก ซีด ยืด ขยาย และหดตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเวลาอันควร

ลูกค้าหรือผู้ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของ THAISUN มีความสงสัยกรณีรายละเอียดของ Low-E glass หรือ Reflective glass โปรดติดต่อบริษัทฯ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หากกรณีความเป็นไปได้ของความเสียหายทางตรงและทางอ้อมของ Low-E glass หรือ Reflective glass ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ THAISUN บริษัทฯ ขอสงวนการไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกกรณี